Waaruit bestaan de kosten van een warmtepomp?

Warmtepompen kunnen aanzienlijke besparingen opleveren ten opzichte van traditionele verwarmingssystemen. Een warmtepomp kent immers relatief lage bedrijfskosten en kan tot 5 keer zuiniger warmte opwekken dan een elektrische CV-installatie. Wel zijn de aanschaf- en installatiekosten van een pomp nog relatief hoog. Het bepalen van de exacte bedrijfskosten is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de bedrijfskosten.

De aankoopprijs van een warmtepomp varieert sterk tussen verschillende soorten warmtepompsystemen. In veel gevallen is er subsidie mogelijk. Dankzij de besparingen en subsidies beginnen huiseigenaren na 8-10 jaar geld te besparen.

De installatiekosten voor de pomp lopen sterk uiteen. Een eenvoudige lucht-waterwarmtepomp zal eenvoudiger te installeren zijn dan bijvoorbeeld een water-waterwarmtepomp, waarvoor een ondergronds leidingnetwerk moet worden aangelegd.

Een warmtepomp verwarmt op basis van lage temperatuur. Daarom is het belangrijk om warmteverlies te voorkomen. Isolatie van dak, vloer en wanden is daarom in de meeste gevallen noodzakelijk. Een slecht geïsoleerd huis zorgt voor weinig comfort tegen hoge operationele kosten als gevolg van het continu in werking zijn van de warmtepomp die probeert de gewenste binnentemperatuur te halen.

Mogelijk moet je het verwarmingssysteem aanpassen, bijvoorbeeld radiatoren vervangen door convectoren voor laagtemperatuurafgifte of vloerverwarming. Dit zorgt voor extra kosten.

Alhoewel de pomp geen gas meer verbruikt, verbruikt een warmtepomp aardig wat elektriciteit. Hoeveel elektriciteit de warmtepomp verbruikt, is lastig vooraf te zeggen. Een gemiddelde warmtepomp heeft een COP van 4, wat (eenvoudig gezegd) wil zeggen dat de pomp een rendement van ca. 400% heeft. Zonnepanelen kunnen een deel van deze energie opwekken, maar in de winter als het buiten koud is, binnen behaaglijk warm moet zijn en de zon maar matig schijnt ben je toch aangewezen op het elektriciteitsnet. En ook zonnepanelen hebben natuurlijk een aanschafprijs.

Een warmtepompsysteem vereist relatief weinig onderhoud en kan naar verwachting 15-30 jaar meegaan (afhankelijk van het type pomp). Grotendeels functioneert een warmtepomp op dezelfde manier als je koelkast, maar dan omgekeerd. En net als bij een koelkast is het onderhoud zeer beperkt. De installatie vereist een jaarlijkse onderhoudscontrole. Belangrijk is het de warmtepomp te controleren op defecten/slijtage.

Grond-warmtepomp Water-waterwarmtepomp
Aanschafkosten + installatie, ca. €10.000 – €25.000 €15.000
Subsidie €2.500 – €4.000 €2.500 – €4.000
Aanpassing verwarmingssysteem noodzakelijk? Waarschijnlijk Waarschijnlijk
Rendement zeer hoog zeer hoog
Toelichting Hoge kosten door graafwerkzaamheden. Hoge kosten door graafwerkzaamheden.
Lucht-waterwarmtepomp Lucht-luchtwarmtepomp
Aanschafkosten + installatie, ca. €5.000 – €8.000 €4.000 – €7.000
Subsidie €2.100 – €3.500 €2.100 tot €3.500
Aanpassing verwarmingssysteem noodzakelijk? Waarschijnlijk Ja
Rendement gemiddeld-hoog hoog
Toelichting Minimale aanpassingen in/rond woning Minimale aanpassingen rond woning
Hybride warmtepomp
Aanschafkosten + installatie, ca. €5.000 – €7.000
Subsidie geen
Aanpassing verwarmingssysteem noodzakelijk? Nee
Rendement laag-gemiddeld
Toelichting Minimale aanpassingen in woning

Hoge kosten voorkomen

De bedrijfskosten van de warmtepomp zijn afhankelijk van de onderstaande factoren. De belangrijkste reden voor hoge bedrijfskosten is een slechte installatie of een ongeschikte pomp.

  • Warmtepompen werken met maximale efficiëntie bij gebruik in combinatie met vloerverwarming of luchtconvectie en als het gebouw of woning goed geïsoleerd is.
  • Bovendien moet je bij het installeren van een warmtepomp overwegen waar je deze fysiek plaatst. Je verlaagt de gebruikskosten van de warmtepomp aanzienlijk als je de pomp plaatst in een ruimte met veel natuurlijk zonlicht en voldoende luchtstroming.
  • Gebruik zonnepanelen om de kosten voor het voeden van de pomp te verlagen.