Lucas Boswijk woont in een monumentaal pand aan de Lindengracht in Amsterdam. De binnenstad wordt door de vele oude, slecht geïsoleerde huizen wel eens het tochtgat van Amsterdam genoemd. De gas- en elektriciteitsrekening was hierdoor destijds behoorlijk hoog. Toch koos hij voor een warmtepomp.

Van een gasgestookte cv-ketel naar een warmtepomp

Duiveman Installatietechniek verzorgde de installatie. Duiveman: “Ik heb destijds een plan ontwikkeld om de centrale gasboiler, warmwatervoorziening en energievoorziening te verduurzamen. Twee Samsung lucht-waterwarmtepompen vervangen nu de aardgasgestookte cv-ketel, waarbij de warmtepompen ondersteuning krijgen van een collectorveld op het dak. Samen produceren zij voldoende warm water voor verwarming en warm tapwater. Het warme water wordt tot gebruik opgeslagen in buffervaten. Zelfs bij temperaturen van -15oC levert de warmtepomp, voorzien van een supergeleidende warmtewisselaar een maximale warmteafgifte tegen een laag energieverbruik.

Het project komt in een stroomversnelling als er in 2017 naast de reguliere RVO-subsidies, vanuit het Europese CityZen-project een extra subsidiemogelijkheid ontstaat. De oplossing op basis van de Samsung warmtepompen voldoet aan de strenge eisen die gesteld worden aan de te realiseren energiereductie. Door het toekennen van deze subsidie wordt het plan zelfs kostenneutraal.

Aanpassingen in woningen

Voor het toepassen van deze oplossing zijn vrijwel geen aanpassingen noodzakelijk in de verschillende woningen. Omdat alle woningen reeds bewoond zijn, is het geen optie om vloerverwarming of verwarmingsbuizen in de muur aan te brengen. Duiveman: “Dat maakt deze oplossing juist geschikt voor dit soort panden. Ook buitengevelisolatie in niet strikt noodzakelijk. Ik heb ook voor de oplossing van Ambrava | Samsung gekozen omdat de binnenunit compact is en dus inclusief de buffervaten in de bestaande cv-ruimte past. Wel was het noodzakelijk om enkele radiatoren in de woningen te vervangen door convectoren met hulpventilator, zodat met een lage watertemperatuur de ruimte goed verwarmt wordt.”

Verwarmen op basis van lage temperatuur

Boswijk: “De warmtepomp verwarmt water tot maximaal 50 graden, een lagere temperatuur dan een conventionele cv-ketel. Ik was in het begin bang dat dit onvoldoende zou zijn om dit tochtige pand te verwarmen. Achteraf valt het echter erg mee. Ik moet wel zeggen dat koudebruggen en tocht nu wat meer opvallen, maar dit komt omdat we nog niet zijn overgegaan tot isolatie. Dat doen we achteraf, terwijl je normaliter eerst zorgt voor een goede isolatie. Waar ik wel even aan moest wennen is dat een kamer langzamer opwarmt. Dat is een kwestie van plannen.”

Het hele verhaal is te lezen op de site van Ambrava | Samsung.